Frequently asked questions - Často kladené otázky

Z čoho je vyrobené nákladné diskové koleso?

Nákladné diskové kolesá sa vyrábajú tvarovaním z oceľových plechov, pričom ich rozmerovú a tvarovú presnosť zabezpečujú CNC – ovládané stroje.

Aká je kvalita vašich diskových kolies?

Kvalita nákladných diskov je určená s elaborátmi vypracovanými pomocí techniky CAD / počítačom podporovanou konštrukciou/, spoľahlivými surovinami a kontrolou kvality /QC/. Výsledkom spoločného pôsobenia týchto činiteľov je spoľahlivý finálny produkt. Bezdušové disky sú vyrobené podľa platných európskych noriem, v súlade s technickými parametrami pneumatík a diskov. Majú certifikát TÜV Bayern. Diskové kolesa sú v ponuke len po dôkladných skúškach kvality a ich kvalita je riadená nepretržitým kontrolným systémom.

Ako správne vyšpecifikovať disky na nákladné automobily, autobusy, prívesy a návesy?

Nákladný disk sa nedá vyšpecifikovať podľa typu a roku výroby vozidla. K tomu, aby sme Vám presne určili, aký disk potrebujete na vaše vozidlo, musíme poznať tieto údaje: rozmer disku, hĺbka zálisu, priemer stredového otvoru, priemer rozteče, počet a typ otvoru na skrutky. Na našej webovej stránke nájdete užitočnú pomôcku – vyhľadávač diskových kolies - čo Vám pomôže vo výbere a diskových kolies.

Ktoré parametre diskov je nutné uvádzať pri objednávke?

Pokiaľ nepoznáte výrobné číslo našich diskových kolies, tak nám pomôže ak uvediete čo najviac parametrov o diskoch: rozmer disku, hĺbka zálisu, priemer stredového otvoru, priemer rozteče, počet a typ otvorov na skrutky.

Akú pneumatiku použiť na disk určitého rozmeru?

Na každé diskové koleso Vám doporučujeme rozmery pneumatík. Na túto otázku radi odpovieme telefonicky, ale nájdete odpoveď i na našich stránkach v spomenutom vyhľadávači, ale aj pri sortimente diskov, kde sú priradené pneumatiky k jednotlivým rozmerom.

Čo je ET disku ?

Jedná sa o tzv. „zális“ alebo „ET“ ( z nemčiny Einpresstiefe). Je to vzdialenosť medzi rovinou prechádzajúcou stredom disku a rovinou dosadajúcej plochy disku. Udáva sa v milimetroch. Tento rozmer je veľmi dôležitý, pretože je rozhodujúci pre uloženie kolesa na náprave vozidla. Môže nadobúdať kladné aj záporné hodnoty. Čím väčšia je záporná hodnota ET, tým viac koleso vystupuje z blatníka. Pre každé vozidlo existujú predpísané, resp. odporúčané hodnoty ET a tieto treba dodržiavať, aby nedochádzalo ku kontaktu pneumatiky s lemom blatníka (v prípade nízkeho ET) alebo ku kontaktu napr. liateho kolesa so súčasťami nápravy vozidla v prípade príliš vysokého ET. Zároveň môže dôjsť k zhoršeniu jazdných vlastností vozidla.

Ako interpretovať označenie typov otvorov disku ?

Každý znak v označení EUWA má dôležitú vypovedaciu schopnosť. Nasledujúca schéma podrobne rozpisuje jednotlivé alternatívy typov otvorov.

Aké sú spôsoby stredenia?

Nákladné diskové koleso môže byť podľa upínania a prevedenia nasledovné: 1/ Stredené na skrutkové otvory – označenie BZ 2/ Stredené na stredný otvor kolesa – označenie MZ 3/ Kombinácia oboch – označenie BMZ

Ako sú disky balené?

Diskové kolesá sú umiestnené na palete, priložené s papierom a zabalené s fóliou. Balené sú po 12 ks a niektoré typy po 16 ks.

Zaisťujete prepravu diskov?

Naša firma zaisťuje prepravu diskov prostredníctvom kuriérskej firmy, ktorá Vám tovar doručí na Vami určené miesto a vo Vami stanovenej dobe. Cena za prepravu je závislá na váhe prepravovaného tovaru a PSČ (dôležité sú prvé 2 čísla PSČ) miesta doručenia. Pred odoslaním zásielky Vám zadáme cenu prepravy a tovaru zvlášť. Cenník prepravy je uvedený nižšie. Ceny sú uvedené v eurách bez DPH. Tento cenník platí pre doručenie tovaru do 48 hod. V prípade že tovar potrebujete dodať urýchlene, t.j. 24 hodín, ceny sa navýšia o 10 %.

Hmotnosť v kg
81-85, 90, 92, 93
01-03, 91, 94-96, 99
04, 05, 97, 98
06, 07, 08, 09
15
7,6
8,5
9,4
10,3
30
7,7
9,5
13,2
14,5
50
8,5
11,2
14
17
75
9
12
15,5
17,5
100
10
13
16
19,5
150
10,5
18
22
27
200
14
22
28
32
250
16
25
31
36
300
19
28
35
40
400
22
33
42
48
500
26
37
48
57
600
33
44,9
57
67,2
700
36,1
49,1
62,6
74,4
800
41,6
55,6
70,8
84
1000
51,6
63,9
81,5
97,2
1500
63,6
80,9
103,5
123,8
2000
76
98,8
127,4
152,6
2500
94,8
122,5
157,3
188,1
3000
113,6
146,3
187,2
223,6

Akú údržbu potrebujú diskové kolesá?

Kolo je citlivou záležitosťou z hľadiska bezpečnosti. V záujme predĺženia životnosti diskov a zachovania bezpečnosti výrobkov, doporučujeme:
1/ Po demontáži, alebo výmene kolesa vždy skontrolujte po 50 kilometroch jazdy závrtné skrutky a upínacie matice. Kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch.
2/ Pri montáži kolesa musí byť dosedacia plocha bez nečistôt. Závrtné skrutky a upínacie matice musia byť správne zatiahnuté.
3/ Pri kontrole tlaku vzduchu v pneumatike skontrolujte kolo ako celok, či nedošlo k deformácii alebo k prasknutí diskového kolesa. Pokiaľ áno, vypusťte vzduch z pneumatiky skôr než začnete demontovať kolo z vozidla.
4/ Poškodenú farbu alebo hrdzavé škvrny opravte skôr než korózia zníž pevnosť celku.

Aká je záruka a záručné podmienky na Vami ponúkaný tovar?

Práva a zodpovednosti za chyby sa uplatňujú spôsobom upraveným obchodným zákonníkom. Záruka je u nás podľa zákona minimálne 24 mesiacov. Naša firma poskytuje záruku na chyby materiálu a výrobné chyby, ale nezodpovedá za škody a vzniklé defekty, haváriami a nesprávnou manipuláciou.

Vyváženie kolies ?

Nevyvážené diskové koleso ovplyvňuje ovládateľnosť vozidla a tým aj bezpečnosť. Ak sú kolesá na vozidle vyvážené, znižuje sa opotrebenie pneumatík, predlžuje sa ich životnosť, a tým sa znižujú aj náklady na prevádzku automobilu. V neposlednej rade má vyváženie kolies vplyv na spotrebu pohonných hmôt, keďže sa znižuje valivý odpor pneumatík a predlžuje sa životnosť tlmičov pérovania, riadenia a kolesových ložísk.

Používať rozširovacie podložky ?

Používanie týchto podložiek neodporúčame. Jedná sa o veľmi obľúbený prvok, pres tože nie sú schválené pre prevádzku. Majú predovšetkým optický efekt tým, že dokážu skvele „vytiahnuť“ koleso von z blatníka. Okrem „priechodných“ podložiek, ktoré rozchod iba rozširujú, existujú aj podložky, ktorými je možné meniť rozteče skrutiek, a teda dovolia použitie diskov s inou roztečou. Pri použití príliš širokých podložiek začína dochádzať k nadmernému silovému namáhaniu závesov kolies, najmä ložísk. Okrem toho sa menia „pákové“ pomery, čo ovplyvňuje chovanie pruženia, tlmičov a silu v riadení.

Máte ďalšie otázky?

Ak ste v nami ponúkaných najčastejších otázkach (FAQ) nenašli tú svoju, napíšte a pošlite pošlite nám na mailovú adresu: remkol@real-net.sk.